Rudawy Dobrych Myśli

Zanim powstała „Polana” w takiej formie jaka znamy do dziś, coś zapoczątkowało działania. Była to próba, odważna w trudnym logistycznie miejscu organizacji jednodniowego spotkania z piosenką. Tak powstały Rudawy Dobrych 0Myśli. Z uwagi na fakt, że jest „Kropka”, jest „Nocnik”, jest „Giełda” czy „Yapa” podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy i formuły. Powstała POLANA, powstała formuła wędrowania, która znają państwo do dziś. 

Fotografie z „Rudawy Dobrych Myśli””